Serveis CDF

Recipients a Pressió

Construcció i subministre d’equips a pressió:

 • Dipòsits
 • Reactors
 • Elements propis del muntatge
  • Col·lectors
  • Tubs
  • Separadors

A més, d’elements dins del R.D. 2060/2008, segons les noves instruccions tècniques complementàries:

 • ITC EP-1: Calderes.
 • ITC EP-2: Centrals generadores d’energia elèctrica.
 • ITC EP-3: Refineries i plantes petroquímiques.
 • ITC EP-4: Dipòsits criogènics.
 • ITC EP-5: Ampolles d’equips respiratoris autònoms.
 • ITC EP-6: Recipients a pressió transportables.

Sectores

01.

Sector Farmacéutico

02.

Sector Químico

03.

Sector Industrial

04.

Sector Alimentario

05.

Sector Cosmético

Skip to content