Serveis CDF

Aire Comprimit

Comprès en la reglamentació anterior (recipients a pressió), tant per:

  • Naus industrials.
  • Indústria alimentària.

Aplicant les tècniques, equips i materials apropiats a cada necessitat.

Sectors

01.

Sector Farmacèutic

02.

Sector Químic

03.

Sector Industrial

04.

Sector Alimentari

05.

Sector Cosmètic

Skip to content