Serveis CDF

Aire Comprimit

Comprès en la reglamentació anterior (recipients a pressió), tant per:

  • Naus industrials.
  • Indústria alimentària.

Aplicant les tècniques, equips i materials apropiats a cada necessitat.

Sectores

01.

Sector Farmacéutico

02.

Sector Químico

03.

Sector Industrial

04.

Sector Alimentario

05.

Sector Cosmético

Skip to content