Actuació

Com treballem a CDF

Análisi i Estudi

 • Anàlisi conjunt amb el Departament tècnic de l’empresa o empresa de consultoria, contractada (sempre que tinguin contractat un estudi bàsic o de procés sense enginyeria de detall), per trobar la millor implantació d’equips i de serveis.
 • Selecció dels materials més adients a instal·lar per a cada tipus d’instal·lació d’acord amb el fluid, temperatura i pressió circulant.
 • Elaboració interna del corresponent projecte tècnic com a resultat de les conclusions adoptades anteriorment.
 • Valoració econòmica.
 • Realització i direcció tècnica del nostre personal i posada en funcionament.
 • Plans finals en les instal·lacions que així es decideixi.

Planning

 • La planificació i control de l’obra sempre anirà a càrrec de l’encarregat. El seguiment de l’obra es farà setmanalment o per quinzena amb el client o enginyeria, amb la finalitat de mantenir els temps de muntatge dins del programa previst, per així poder complir els terminis establerts.
 • Qualsevol obra serà a la vegada, controlada per un inspector general, assistint a les reunions programades.

Manteniment

 • A totes les instal·lacions efectuades, oferim el servei de manteniment preventiu.

Garanties

 • En totes les instal·lacions oferim una garantia d’un ANY una vegada s’hagin finalitzat, per possibles defectes d’execució.
 • En el cas del subministrament d’equips; si aquest és superior al nostre ho traslladem al client, dins dels terminis i condicions del fabricant.
Skip to content