Política de Privadesa

Identitat: CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L.

CIF: B62236344

Direcció. Postal: 08160

Telèfon: (93) 572 15 34

Correu electrònic: admin@cdf.cat

1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic e inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a l’adreça www.cdf.cat (des d’ara , el “Lloc Web”) siguin tractats per CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, SL.

2. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del lloc web seran tractades per CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’usuari seran conservades amb aquest finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

4. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L.?

CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. tractarà les següents categories de dades de l’usuari:

 • Dades identificatives.
 • Dades de contacte.

5. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’usuari per part de CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. està basat en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

6. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

7. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita CONDUCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a CONDUCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. o a tercers.

8. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

CONDUCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. no realitza comunicacions comercials i promocionals. En tot cas si en alguna ocasió es realitza alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que hagin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció d’aquestes. En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de CONDUCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: admin@cdf.cat

9. EXERCICI DE DRETS

L’usuari pot enviar un escrit a CONDUCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. amb l’àncora “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic admin@cdf.cat, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 •  Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
 • Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, no actualitzada o inexacta.
 • Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Oposició. També pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basats en interès legítim.
 • Limitació del tractament. Obtindre de CONDUCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les seves dades. Dret a que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable.
 • Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que CONDUCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

10. MESURES DE SEGURETAT

CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Skip to content