Serveis CDF

Aigües

AIGUA POTABLE

AIGÜES

  • Descalcificada
  • Desionitzada

DE PROCÉS

  • Refrigeració
  • Circuit obert
  • Circuit tancat
  • Aigua glicolada

CONTRA INCENDIS

  • Xarxes exteriors (hidrants)
  • Xarxes interiors
  • BIE
  • Ruixadors

Sectores

01.

Sector Farmacéutico

02.

Sector Químico

03.

Sector Industrial

04.

Sector Alimentario

05.

Sector Cosmético

Skip to content